Lampropeltis getulus californiae / Korálovka kalifornská

Lampropeltis getulus californiae / Korálovka kalifornská


NZ 2021


NZ 2020

Čerstvě vylíhnutá mláďata

Hypo ; Lavender ; Albino Lavender ? nebo Albino ?

Stáří 9 měsíců

Porovnání Albino Lavender ( vlevo) x Albino (vpravo)

Fialový nádech se u formy Albino Lavender se stářím zvýrazňuje, což umožňuje rozpoznání jednotlivých forem.